Socials
HomeCopyright

Copyright

RTV Noord voert een streng beleid ter bescherming van haar auteursrecht, copyright, merkenrecht en databankrecht.

Tegen ongeoorloofde overname en/of herpublicatie van onder haar rechten vallende teksten, berichten, gegevens, audio- en videofragmenten, foto’s, formats en beeldmerken wordt zonodig opgetreden met gerechtelijke stappen.

Alle op de site beschikbare content, waaronder begrepen teksten, afbeeldingen, vormgeving (inclusief logo’s), databestanden, foto’s en overig (stilstaand en/of bewegend) beeldmateriaal, geluidsmateriaal, formats, logo’s, merken (inclusief domeinnamen) en overige materialen, zijn in eigendom of licentie bij RTV Noord en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht, databankrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De (intellectuele) eigendomsrechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang hebben of krijgen tot de site.

De site wordt uitsluitend voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik ter beschikking gesteld. Het is de gebruiker van de site niet toegestaan de inhoud van de site over te nemen, te bewerken, te vermenigvuldigen, te framen, door te sturen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder daarvoor de uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming van RTV Noord te hebben gekregen.

Linken, delen en/of verwijzen naar content en/of pagina’s van de RTV Noord website is in beginsel toegestaan. De links moeten bezoekers rechtstreeks leiden naar de pagina waarop de content door RTV Noord wordt aangeboden.

Gebruik van de hoofdlijnen van de nieuwsberichten ten behoeve van linken of verwijzen is zonder schriftelijke toestemming niet toegestaan tenzij gebruik wordt gemaakt van beschikbaar gestelde RSS-feeds.

Datum versie: 25 januari 2013