Socials
Home ā€ŗ Over ons ā€ŗ Programmabeleid

Programmabeleid

RTV Noord werkt op basis van een publieke zendmachtiging, verstrekt door het Commissariaat voor de Media, op voordracht van de provincie Groningen. De programmering is onderworpen aan regels die in de Mediawet en het Mediabesluit zijn opgenomen.

Onderdeel daarvan is het bestaan van een zgn. programmabeleidbepalend orgaan (PBO), dat het media-aanbod van de omroep bepaalt en evalueert aan de hand van de missie en de taken van de regionale omroep. De samenstelling van dat PBO moet een afspiegeling van de regionale samenleving zijn. De leden ervan worden op voordracht van de hoofdredacteur door de directeur-bestuurder benoemd.

Bij RTV Noord heet het deĀ Regionale Mediaraad.

De leden van de Regionale Mediaraad van RTV Noord zijn:

Mevr. K. Noeken (Kunst en Cultuur)
Mevr. P. HietbrinkĀ (Onderwijs)
Mevr. E. Dijkstra (Sport)
Dhr. F. Stol (Levensbeschouwelijke organisaties)
Mevr. G. Klooster (Ondernemers)
Dhr.Ā A. Kuiper (FNV/ CNV Regiowerk Noord)
Dhr. M. Wieling (Groninger Cultuur)
Dhr. N. Kuizenga (Recreatie en Toerisme)
Dhr. T. KugelĀ (Jongeren)
Dhr. M. Y. Boss (Diversiteit)