Socials
HomeVacaturesLid Raad van Toezicht

Lid Raad van Toezicht

 

Vanwege het vertrek van een van onze leden binnen de Raad van Toezicht van  RTV Noord ontstaat er per heden  een vacature. Daarom zijn wij op zoek naar een:

 

Lid van de Raad van Toezicht (m/v)

met juridische kennis en politiek-bestuurlijke ervaring

 

Nederland kent dertien regionale omroepen. RTV Noord is de publieke regionale omroep in de provincie Groningen en hét platform voor nieuws en regiocultuur in de Groninger samenleving. RTV Noord brengt 24/7 relevant nieuws en vervult –via eigen televisie-, radio-,  online- en social-kanalen- een verbindende rol bij belangrijke maatschappelijke ontwikkelingen en de meningsvorming daarover. Daarnaast is RTV Noord aangewezen als de officiële rampenzender voor Groningen tijdens calamiteiten.

Taken

De Raad van Toezicht bestaat uit vijf personen en ziet toe op -en adviseert gevraagd en ongevraagd over- het beleid, de strategie, de missie, de financiële bedrijfsvoering en de organisatorische continuïteit van RTV Noord. De Raad van Toezicht overlegt daartoe regelmatig met de directeur/bestuurder en blijft op de hoogte van actuele ontwikkelingen binnen het publieke omroepbedrijf.

Tot het toezicht behoort in ieder geval:

 • Het toezicht op de naleving van de wet- en regelgeving
 • Het toezicht op de realisatie van de doelstellingen van de organisatie
 • Het toezicht op de financiële jaarcyclus, waaronder het goedkeuren van de jaarrekening en -begroting
 • Het opstellen van een verslag van de Raad van Toezicht, als onderdeel van het jaarverslag
 • Het benoemen, schorsen en ontslaan van de directie.

 

De Raad van Toezicht beoordeelt het beleid en de activiteiten van RTV Noord in het licht van de Mediawet en actuele maatschappelijke, politieke en bestuurlijke ontwikkelingen. De leden van de Raad van Toezicht kunnen inschatten wat daarbij gevoeligheden en risico’s zijn.  Zij voelen zich verbonden met het gedachtegoed, de uitgangspunten en de doelstellingen van RTV Noord. Integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en onafhankelijkheid zijn vanzelfsprekende eigenschappen.

 

De leden van de Raad van Toezicht:

 • hebben kennis en inzicht in regels en opvattingen over goed bestuur (governance)
 • beschikken over strategisch denkvermogen en bestuurlijke kennis
 • zijn in staat maatschappelijke, politieke en technologische ontwikkelingen in te schatten en de gevolgen daarvan naar RTV Noord te vertalen
 • zijn in staat het functioneren van de Raad van Toezicht kritisch te evalueren en verbeterpunten bespreekbaar te maken
 • hebben een sterke binding met de provincie Groningen
 • zijn inspirerend, deskundig en positief-kritisch

 

Procedure

Voor meer informatie over de functie kunt u zich wenden tot Rein Swart (Raad van Toezicht) of Gijs Lensink (directeur/ bestuurder). Vragen kunnen gesteld worden via het mailadres: glensink@rtvnoord.nl

Gezien de samenstelling van de Raad van Toezicht gaat onze voorkeur bij gelijke geschiktheid uit naar een vrouw.

Mocht deze vacature u aanspreken en beschikt u over de gevraagde competenties dan verzoeken wij u een korte motivatie met CV te sturen aan p&o@rtvnoord.nl.

U kunt tot uiterlijk 23 januari 2020 reageren. De gesprekken vinden plaats in de avond van 10 februari 2020.

 

Positioneringsstatement RTV Noord

“Ik ben een Groninger, net als jij. Ik ben relevant, betrouwbaar en durf positie in te nemen. Ik ben altijd op zoek naar vernieuwing en inspiratie om nieuwe wegen te vinden. Ik ben nieuwsgierig, zoek je op, luister naar je en geef je aandacht. Ik inspireer je en wijs je zo nodig de weg. Je kunt op mij rekenen, jij staat voorop. Bij mij vind je een thuishaven, een plek waar je kunt aanhaken en meedoen. Met mij ben je aangesloten, zodat jij je eigen mening kunt vormen. Ik ben Noord.”