Socials
HomeVacaturesLid Raad van Toezicht

Lid Raad van Toezicht

 

Nederland kent dertien regionale omroepen, waarvan RTV Noord de merknaam is van de publieke regionale omroep in de provincie Groningen. RTV Noord is binnen de Groningse samenleving hét platform voor nieuws en regiocultuur. Elk moment van de dag brengt RTV Noord relevant nieuws en neemt een katalyserende rol bij belangrijke maatschappelijke ontwikkelingen en de meningsvorming daarover.

RTV Noord opereert zo scherp mogelijk binnen de door de Mediawet geschetste kaders: “De kerntaak van de regionale publieke omroep is het verzorgen van regionale nieuwsprogramma’s en het belichten van achtergronden ervan. Regionale omroepen leveren daarmee een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit van de discussies over zaken die de regionale samenleving en haar burgers aangaan.”

 

Vanwege het verstrijken van de statutaire termijnen is RTV Noord op zoek naar:

 

Lid voor de Raad van Toezicht

(met juridische en/of financiële kennis)

Taken Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht, bestaande uit vijf personen, ziet toe op en adviseert gevraagd en ongevraagd over de missie, het beleid, de strategie, de financiële bedrijfsvoering en de organisatorische continuïteit van RTV Noord. De Raad van Toezicht overlegt daartoe regelmatig met de directeur/bestuurder van RTV Noord.

Tot het toezicht behoort in ieder geval:

 • Het toezicht op de naleving van de wet- en regelgeving
 • Het toezicht op de realisatie van de doelstellingen van de organisatie
 • Het toezicht op de financiële jaarcyclus, waaronder het goedkeuren van de jaarrekening en -begroting
 • Het opstellen van een verslag van de Raad van Toezicht, als onderdeel van het jaarverslag
 • Het benoemen, schorsen en ontslaan van de directie

 

Competenties Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht is in staat het beleid en de activiteiten van RTV Noord te beoordelen in het licht van (recente) politieke en bestuurlijke ontwikkelingen en kan inschatten wat daarbij gevoeligheden zijn. De Raad kent de Groningse samenleving en de krachten binnen het maatschappelijk werkveld. De leden van de Raad van Toezicht voelen zich verbonden met het gedachtegoed, de uitgangspunten en de doelstellingen van RTV Noord. Integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en onafhankelijkheid zijn vanzelfsprekende eigenschappen. De leden zijn in voldoende mate beschikbaar voor vergaderingen van de Raad van Toezicht.

Daarnaast worden de volgende competenties gevraagd aan de leden van de Raad van Toezicht:

 • hebben kennis en inzicht in regels en opvattingen over goed bestuur (de ‘governance’)
 • beschikken over strategisch denkvermogen en bestuurlijke kennis
 • zijn in staat maatschappelijke, politieke en technologische ontwikkelingen op de lange termijn in te schatten en de gevolgen daarvan naar RTV Noord te vertalen;
 • zijn in staat het functioneren van de Raad van Toezicht kritisch te evalueren en verbeterpunten bespreekbaar te maken.
 • de combinatie van de persoonlijke profielen van de leden voorziet in een balans tussen beroepservaring en inhoudelijke relevante expertise. Daarom wordt in de huidige vacature gezocht naar:
 • een kandidaat met financiële en/of juridische ervaring in het bedrijfsleven, de adviespraktijk of op bestuurlijk niveau
 • gezien de samenstelling van de Raad van Toezicht geniet bij gelijke geschiktheid een vrouwelijke kandidaat de voorkeur.

 

Procedure

Voor meer informatie over de functie kunt u zich wenden tot Leendert Klaassen, voorzitter van de Raad van Toezicht of Gijs Lensink, directeur/bestuurder RTV Noord. Vragen kunnen per mail gesteld worden via het mailadres: ckoomans@rtvnoord.nl

Gezien de samenstelling van de Raad van Toezicht gaat onze voorkeur bij gelijke geschiktheid uit naar een vrouw.

Mocht de toezichthoudende functie u aanspreken en beschikt u over de gevraagde competenties dan verzoeken wij u een korte motivatie met CV te sturen aan Carolina Koomans, P&O adviseur, mailadres: ckoomans@rtvnoord.nl.

U kunt tot uiterlijk 21 maart 2018 reageren.

 

Positioneringsstatement RTV Noord

“Ik ben een Groninger, net als jij. Ik ben relevant, betrouwbaar en durf positie in te nemen. Ik ben altijd op zoek naar vernieuwing en inspiratie om nieuwe wegen te vinden. Ik ben nieuwsgierig, zoek je op, luister naar je en geef je aandacht. Ik inspireer je en wijs je zo nodig de weg. Je kunt op mij rekenen, jij staat voorop. Bij mij vind je een thuishaven, een plek waar je kunt aanhaken en meedoen. Met mij ben je aangesloten, zodat jij je eigen mening kunt vormen. Ik ben Noord.”